tt@inherits RazorTemplateBase> Vejledninger

Hvad er en branchevejledning?

En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende emne. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen.

Branchevejledninger er ikke en lov, men den ligger opad lovene. En branchevejledning har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

 

De 10 mest læste branchevejledninger 

Bestil vejledninger

Bestil vejledninger

33 74 63 39  info@bfakontor.dk