Fakta om mobning og seksuel chikane

Det siger loven

Definitioner:

 • Mobninger er, når en medarbejder regelmæssigt og over en længere tid eller gentagne gange på grov vis udsættes for krænkende handlinger, som medarbejderen opfatter som sårende eller nedværdigende. i mobning ligger også, at den mobberamte ikke effektivt kan forsvare sig mod mobningen

  Seksuel chikane er en særlig grov form for mobning, hvor den krænkende handling er af seksuel karakter
   
 • Ved arbejdets udførelse skal det sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane
 • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led faktisk udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed


Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Understøt en respektfuld omgangstone
 • Læg vægt på det gode samarbejde
 • Sikre, at der udarbejdes en personalepolitik med en hensigtserklæring, procedurer og handlemuligheder
 • Meld klart ud, at I ikke tolererer mobning og seksuel chikane
 • Meld klart ud, hvor ofre for mobning og seksuel chikane og støttende kollegaer kan henvende sig
 • Reager omgående, hvis mobning og seksuel chikane finder sted
 • Tilbyd hjælp og støtte til de personer, der udsættes for mobning og chikane
 • Find de bagvedliggende årsager til mobning og chikane, og lær af dem. Tidligere uløste konflikter, manglende forventningsafstemning, manglende kompetencer i forbindelse med løsning af en konkret opgave, sårende bemærkninger etc. kan være årsagen 
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i forebyggelsen, samt hvis medarbejdere giver udtryk for, at mobning eller seksuel chikane finder sted
 • Konflikthåndtering. Uløste konflikter kan udvikle sig til mobning. Klæd derfor ledere og ansatte på til at håndtere konflikter respektfuldt og professionelt
 • Bevar et vedvarende fokus på at have et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejd med gensidig tillid og samarbejdsrelationer

 

Hvad kan den enkelte gøre

 • Vær opmærksom på, at vi oplever handlinger og ord forskelligt – tænk derfor på, hvordan du og I taler sammen
 • Tal med hinanden og ikke om hinanden, hvis det ikke er positivt
 • Respekter dine kolleger, og accepter, at I er forskellige, og derfor kan se forskelligt på en sag eller løsning. Det kan mange gange være en ekstra styrke
 • Medvirk aktivt til at løse de konflikter, du selv er en del af, på en ordenlig måde. Hvis det er for svært, så søg hjælp
 • Støt op om den kollega, du oplever bliver mobbet eller chikaneret
 • Reager omgående på mobning
 • Gå til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever eller bliver bekendt med, at der foregår mobning eller seksuel chikane på din arbejdsplads
   

Lovgrundlag