Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er en ny lægeerklæring, som giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at helbredet forværres. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet.
 
Arbejdsgiver og medarbejder udfylder i fællesskab første halvdel af erklæringen, hvoraf det bl.a. skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen henholdsvis kan og ikke kan udføre. Lægen udfylder den anden halvdel af mulighedserklæringen og tager bl.a. stilling til, om de aftalte arbejdsopgaver, som medarbejderen og arbejdsgiveren er blevet enige om, at medarbejderen kan udføre, er forsvarlige i forhold til helbredet. Den sygemeldte medarbejder har pligt til at deltage i en samtale herom, såfremt sygdommen gør det muligt.
 

Fri attest

Attesten ”lægeerklæring om uarbejdsdygtighed” eksisterer ikke længere. Har arbejdsgiver brug for dokumentation for, at medarbejderen har lovligt fravær, kan lægen udstede en såkaldt fri attest. Denne indeholder oplysninger om, at fraværet skyldes sygdom foruden et skøn over det evt. fortsat forventede fravær. Diagnosen må lægen ikke informere om.