Det siger loven om tastatur og mus

Dette er uddrag af lovgivningen
 
Bekendtgørelse nr. 1108 om arbejde ved skærmterminaler.
  
§ 2. Skærmterminalarbejdspladser skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. reglerne for arbejdsstedets indretning. 
 
§ 3. Ved arbejde, hvor en ansat regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i §§ 4 - 6, herunder bilaget om indretning af skærmterminalarbejdspladsen.

§ 4. Arbejdet ved skærmterminal skal tilrettelægges således, at det daglige arbejde ved skærmterminalen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, afbrydes af pauser, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås.

§ 5. Skærmterminalarbejdspladsen skal indrettes i overensstemmelse med kravene i bilaget.

 
Bilag 1
 
Punkt 1. c) Indlæsnings-/ styringsudstyr:
Indlæsnings-/styringsudstyr (tastatur, mus m.v.) skal udformes, så hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser sikres. 

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings-/ styringsudstyr til, at brugeren kan hvile hænder og arme på bordpladen.

Punkt 2.  a) Pladekrav
Skærmterminalarbejdspladsen skal være dimensioneret og indrettet således, at der er tilstrækkelig plads til at skifte arbejdsstilling og arbejdsbevægelser.
 
Punkt 3. Samspil datamat/menneske
Arbejdsgiveren skal ved udarbejdelse, valg, indkøb og ændringer af programmer samt ved fastlæggelse af arbejdsopgaver, der medfører anvendelsen af skærmterminaler, tage hensyn til følgende faktorer:
 
a) Programmellet skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres

b) Programmellet skal være let at anvende og om nødvendigt kunne tilpasses brugerens kundskabs- og erfaringsniveau; der må ikke anvendes kvantitativ eller kvalitativ kontrol uden de ansattes vidende

c) Systemerne skal give de ansatte oplysninger om arbejdets forløb

d) Systemerne skal give oplysningerne i et format og en rytme, der er tilpasset brugerne

e) Der skal anvendes ergonomiske principper især med henblik på brugerens arbejde med data.