Ledelse og sygefravær 

Hvordan ledelsen arbejder med sygefravær og dets forebyggelse hører under ledelsesretten, der er dog indført regler om, at arbejdsgiver skal indkalde syge medarbejdere senest ved udgangen af den 4. fraværsuge.
Fokus i reglerne er, at den syge medarbejder har en tilknytning til sin arbejdsplads under sit sygefravær, da undersøgelser viser, at det har stor indflydelse på, om medarbejderen kommer tilbage til arbejdet. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at medarbejder og arbejdsgiver taler sammen og finder en løsning på, hvornår, i hvor mange timer og hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan arbejde med. Læge og kommune er også vigtige medspillere for at finde den bedste løsning for medarbejderen og arbejdspladsen.
Inddrag arbejdsmiljøorganisationen, hvis sygefraværet har noget med arbejdsmiljøet at gøre.