Undersøgelse og forebyggelse af arbejdsulykker

Når der er sket en arbejdsulykke, skal I efterfølgende forebygge, at lignende sker igen. Det handler ikke om at finde skyldige eller ansvarlige for det, der er sket, men om at se på alle de forhold, der har haft betydning.
 
Ofte opfattes arbejdsulykker som hændelige uheld, der ikke rigtig kan gøres noget ved og herved overses mulighederne for at forebygge.
 
Derfor skal I forsøge at finde frem til så mange årsager og forklaringer som muligt.
 
Det er netop det, I kan bruge BFA Kontors to skemaer til:
  • Undersøgelse og forebyggelse af arbejdsulykker
  • Undersøgelse og forebyggelse af nærved ulykker

De ligger til download i højre side.

Hvis der ikke er en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på din arbejdsplads (virksomheder med 1-9 ansatte), er det arbejdsgiverens ansvar, at ulykker eller tilløb hertil bliver undersøgt, og forebyggende foranstaltninger bliver iværksat.
 

Når en alvorlig ulykke sker – hvad så?

Det er vigtigt, at I ved og får drøftet, hvordan I skal handle, hvis der sker en alvorlig arbejdsulykke på jeres arbejdsplads. I kan lade jer inspirere af følgende råd i dette skema.