tt@inherits RazorTemplateBase> Case 4

 

 

Case 4

Kontormaskiner

Situationen:
Grundet udvidelse står virksomheden nu over for at skulle udskifte kopimaskine og printer. Maskinerne skal kunne kobles op på netværket, så alle 10 ansatte kan bruge dem. Dog er der tale om, at den administrative medarbejder, der printer mest ud, skal have sin egen printer.

Virksomhedens leder skal nu, i fællesskab med arbejdsmiljørepræsentanten, opstille en liste med krav til en kommende leverandør af maskinerne samt finde ud af, hvordan de skal placeres i virksomheden.

Opgave:
1. Hvilke krav vil du/I foreslå, der skal stilles til leverandøren af maskinerne?
2. Er der nogle forhold, som virksomheden selv bør være opmærksom på inden anskaffelse?
3. Hvordan kan instruktionen i brug af de nye maskiner tænkes at foregå?