tt@inherits RazorTemplateBase> Kontorrelevante cases

 

 

Til Undervisere

Denne side er udarbejdet for undervisere af den brancherettede arbejdsmiljøuddannelse inden for kontor- og administrationsområde.

Formålet med siden er at give inspiration til undervisningen på uddannelsen.

Kontorrelevante cases

BFA Kontor har udarbejdet 10 cases, der omhandler forskellige kontorrelevante arbejdsmiljøemner.

Casene kan bruges til dialog eller til undervisning til at drøfte relevante emner for ledere og medarbejdere. 

Har du brug for eksemplarer af BFA Kontors vejledninger til undervisningen, så kontakt os på telefon 3374 6339 eller pr. e-mail info@bfakontor.dk 

Kontorrelevante cases

Følgende emner, er der cases om fra BAR Kontor

Case 1: Storrumskontorer

Case 2: Arbejdsstillinger

Case 3: Indeklima

Case 4: Kontormaskiner

Case 5: Belysning

Case 6: Hjemmearbejde

Case 7: Sundhedsfremme

Case 8: Arbejdsulykke og erhvervssygdom

Case 9: Psykisk arbejdsmiljø

Case 10: Indretning af skærmarbejdspladsen