Sygefraværssamtaler

Siden den 4. januar 2010 har arbejdsgiveren haft pligt til at gennemføre en sygefraværssamtale senest ved udgangen af den 4. fraværsuge.
 
Formålet med samtalen er, at arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab finder frem til, hvordan og hvornår medarbejderen kan komme på arbejde igen. Samtalen kan handle om gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, specielle skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hjemmearbejde mv.  Det er vigtigt, at samtalen afholdes i en tryg atmosfære. Medarbejderen kan vælge at tage en bisidder med til samtalen.
 
Sygefraværssamtaler kan også være en mulighed for at afdække, om medarbejderens sygefravær eventuelt er forårsaget af eller påvirkes af forhold i arbejdsmiljøet, ligesom samtalen kan bruges til at afklare, om der er forhold, som skal løses for en hurtig tilbagevenden. En dårlig ryg kan betyde, at medarbejderen fx ikke kan sidde så længe ned ad gangen, har behov for at lægge sig ned kortvarigt ind imellem, har brug for en anden type stol etc.
 
Der kan afholdes flere sygefraværssamtaler end 4-ugers samtalen, ligesom der kan afholdes fraværssamtaler ved mange enkeltstående fraværsdage. Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder gør det umuligt at holde en personlig samtale, kan samtalen holdes telefonisk. Hvis en telefonisk samtale ikke er mulig, holdes der ikke samtale. Arbejdsgiver vil dog kunne kræve fri attest, hvor lægen tilkendegiver, at samtale ikke er mulig.

Helbredsoplysningsloven begrænser, hvad man kan spørge medarbejderen om. Der må ikke spørges til, hvad medarbejderen fejler, selve diagnosen, men alene spørge til, hvilke funktionsbegrænsninger medarbejderen har i forhold til arbejdet. 

Tilbagevenden til arbejdet efter længerevarende sygefravær kan fremmes ved hjælp af fx en deltidssygemelding og/eller tilpasning af arbejdet og arbejdspladsen. Måske medarbejderen har brug for en anden type stol, en anden type computermus, skal placeres ved andre kolleger, undgå en hvis type opgaver etc. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem arbejdsgiver, den sygemeldte, lægen og kommunen i forsøget på at få den sygemeldte gradvis tilbage til arbejdet.

Det kan være hensigtsmæssigt at træne sine ledere i afholdelse af sygefraværssamtalen, så denne foregår på en god og værdig måde.