Det siger loven om arbejdsborde

Dette er uddrag af lovgivningen  

Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning

§ 30, stk. 2. Stole, arbejdsborde og lignende, der anvendes ved skiftende arbejdsopgaver eller af skiftende personale, skal i fornødent omfang være indstillelige. 
 

Bekendtgørelse nr. 1234 om arbejdets udførelse

§ 10, stk. 1. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at udformning af arbejdspladser, inventar, tekniske hjælpemidler samt valg af arbejds- og produktionsmetoder så vidt muligt passer til de personer, der skal benytte disse.

Hvis en ansat arbejder regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid ved en skærmterminal, gælder endvidere de særlige bestemmelser i bekendtgørelsen om arbejdet ved skærmterminaler § 4-6, herunder bilaget om indretning af skærmterminalarbejdspladsen.
 

Bekendtgørelse nr. 1108 om arbejde ved skærmterminaler: Bilag 1

Punkt 1 d) Arbejdsbord eller -flade

Arbejdsbordet eller arbejdsfladen skal have lavreflekterende overflade. Arbejdsbordet/-fladen skal være tilstrækkelig stort og muliggøre en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør.
 
Konceptholderen skal være stabil og kunne indstilles i alle relevante retninger. Den skal under arbejdet være placeret således, at behovet for generende hoved- og øjenbevægelser mindskes mest muligt.
 
Der skal være tilstrækkelig plads til, at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.