Arbejdsmiljø og sygefravær 

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker til at forebygge sygefravær ved at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med APV’en og arbejdsskader. Omkring 1/3 af fraværsdagene i Danmark kan ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forklares med forhold i arbejdsmiljøet. Der er derfor et stort potentiale for at nedbringe sygefraværet ved at forbedre arbejdsmiljøet. Sygefraværet er faldet væsentligt på de virksomheder, der har arbejdet aktivt med det.

APV og sygefravær

Når I udarbejder en APV, skal I også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som forårsager sygefravær, så I kan gøre noget ved det. Det kan fx være tunge løft, støj, indeklima eller forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som medvirker til noget af virksomhedens sygefravær.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele APV-processen, dvs. både i planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. Hvor der ikke er krav om arbejdsmiljøorganisation, fordi der er færre end 10 medarbejdere, foregår APV-arbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejderne. 
Læs mere vejledningen: Tid til APV.
Hvordan arbejdspladsen får viden om sammenhænge mellem sygefravær og arbejdsmiljø vælger I selv. Bruger I spørgeskemaer til at kortlægge arbejdsmiljøet, kan spørgsmålene lyde

”er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?” eller ”kan arbejdspladsen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?”

Sker kortlægningen fx på et personalemøde, kan de samme spørgsmål være udgangspunkt for en dialog om arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet. Helt konkret kan det fx vise sig, at nogle medarbejdere bliver syge, fordi de sidder i træk. Arbejdspladsen kan også vælge at føre statistik, hvilket giver et overblik over, om sygefraværet hører til særlige afdelinger, jobfunktioner, er sæsonpræget, falder på særlige dage etc.
APV’en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær, men derimod om arbejdsmiljøet generelt forårsager sygefravær. Det er ledelsens opgave at forholde sig til det individuelle fravær gennem bl.a. sygefraværssamtaler og mulighedserklæringer. Afgrænsningen mellem det individuelle og generelle kan være vanskelig. Hvis et par medarbejdere fx har fysiske symptomer som koncentrationsbesvær og ondt i hovedet pga. dårlig rengøring, vil det være generelt for hele arbejdspladsen, at der bliver set nærmere på rengøringen.
 

Arbejdsskader og sygefravær 

Arbejdsskader kan være årsag til noget af arbejdspladsens sygefravær. Arbejdsmiljøgruppen har her til opgave at deltage i undersøgelser af eventuelle arbejdsskader i det område, gruppen dækker. Ofte er det arbejdsmiljøgruppen, der tager kontakt til den, der er kommet til skade, og andre, der har set skaden ske. Ud fra en vurdering af den enkeltes adfærd, arbejdspladsens procedurer og arbejdspladsens indretning er arbejdsmiljøgruppen med til at finde årsagen/-erne til skaden og efterfølgende en løsning på problemet for at forebygge, at samme type skade sker igen. 
 
Arbejdsmiljøgruppen bør også undersøge, om der er andre steder på arbejdspladsen, hvor lignende arbejdsskader kan ske.
 
Arbejdsmiljøudvalget skal sikre, at årsagen til arbejdsskaden bliver undersøgt af arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget skal desuden udarbejde en oversigt over skaderne en gang om året.