tt@inherits RazorTemplateBase> Case 9

 

 

Case 9

Psykisk arbejdsmiljø

Situationen:
Efter et par år med en rimelig stor personaleudskiftning, mener direktøren, at det må være på tide at sætte ind for at holde på medarbejderne.

Som det første vil han finde ud af, hvorfor der egentlig har været den store personaleudskiftning, og derefter ønsker han at få alle på banen med deres ideer til, hvordan man på virksomheden kan opnå den gode arbejdsdag.

Det viser sig, at ikke alle ansatte på virksomheden er lige tilfredse med at være der. Det er svært at sige præcist, hvad der er galt, men der er en del konflikter medarbejderne imellem, og en medarbejder har været sygemeldt med stress.

Som ny bliver man meget overladt til sig selv og ved ikke rigtig noget om, hvad der foregår på virksomheden.

Direktøren indkalder derefter arbejdsmiljøudvalget til en drøftelse af situationen.

I er nu deltagere på dette møde.
 

Opgave:
1. Hvad kan hjælpe til at gøre virksomheden til en bedre arbejdsplads?
2. Nævn 3-5 faktorer, som I synes er vigtige, og begrund valget.
3. Hvordan kan ansatte som ledere bidrage til at skabe en god arbejdsdag?
4. Hvad er jeres næste skridt mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
5. Hvordan vil I måle, om medarbejderne oplever mere trivsel?