Hvad er en arbejdsulykke

En arbejdsulykke defineres af Arbejdsskadestyrelsen som:
 
”En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen skal være pludselig eller vare højst 5 dage”.
 
Hvis skaden er sket på grund af arbejdet, eller de forhold, det er foregået under, kan ulykken anerkendes som en arbejdsskade. Der skal altså være en sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til personskaden.
 

Hvordan anmeldes en arbejdsulykke

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke, som begrunder erstatningskrav efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan fx være, hvis der bliver tale om udgifter til behandling, eller hvis der skal udbetales erstatning. Anmeldelsen skal ske snarest og senest 9 dage efter første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske til forsikringsselskabet via det elektroniske system EASY.
 
Hvis ulykken har medført, at tilskadekomne er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere udover den dag, hvor ulykken skete, skal ulykken også anmeldes til Arbejdstilsynet. Det skal ske snarest og senest 9 dage efter første fraværsdag. Anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ligeledes ske via det elektroniske system EASY.

I kan læse mere på arbejdsskadestyrelsen hjemmeside: www.aes.dk