Fakta om arbejdspladsvurdering (APV)

Det siger loven

 • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV)
 • APV'en skal være skriftlig
 • Der er ikke krav til metode og redskaber, men I skal gennem følgende trin:
   
  • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene
  • Beskrivelse og vurdering af konstaterede arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af det sygefravær, der skyldes forhold i arbejdsmiljøet
  • Prioritering af arbejdsmiljøproblemerne og udarbejdelse af handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen
 • Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen samt opfølgningen på APV'en
 • Arbejdsmiljørepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant skal underskrive APV'en
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at APV'en er tilgængelig for de ansatte, ledere og Arbejdstilsynet
 • Hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt i at udarbejde en arbejdspladsvurdering, skal arbejdsgiveren indhente bistand hertil
 • En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet
   

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Inddrag erfaringerne fra seneste APV
 • Afdæk problemstillingerne i arbejdsmiljøet ved elektronisk spørgeskema, rundbordssamtaler, interviews eller drøftelser i forbindelse med afdelingsmøder
 • Overvej, hvor anonymt der skal spørges. Anonymitet kan gøre det sværere efterfølgende at få afdækket de konkrete problemer, men anonymitet kan også give ærligere svar
 • Husk, at der skal tages særlig stilling til gravides arbejdsmiljø – det kan ske generelt i APV'en ellers i den konkrete situation
 • Samtlige problemer, der bliver beskrevet i APV'en, skal håndteres, og et løsningsforslag beskrives og sættes i værk
 • Sikre, at arbejdsmiljøudvalg og -grupper inden for deres område kan deltage i APV-arbejdet
 • Beslut, hvordan I informerer og motiverer ledelse og medarbejdere i APV-forløbet
 • Udarbejd en tidsplan og løbende følge op
 • Sikre, at de ansatte ved, hvad en APV er, og hvor de kan finde den i papir- og elektronisk form. Det gælder også for vikarer og midlertidigt ansatte 


Hvad kan den enkelte gøre

 • Deltage aktivt i APV-arbejdet
 • Orientere arbejdsmiljørepræsentant eller leder, når du oplever problemer i arbejdsmiljøforholdene
   

Lovgrundlag