Fakta om computerskærm
 

Det siger loven

 • Skærmbilledet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter
 • Lysstyrke og kontrast på skærmen skal nemt kunne justeres og indstilles efter forholdene i kontoret
 • Tegnene på skærmen skal kunne ses klart. De skal være tilstrækkelig store, og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og linjer
 • Skærmen skal kunne drejes og vippes uden besvær, så den kan tilpasses brugerens behov
 • Skærmen skal anbringes, så generende blænding undgås
 • Generende reflekser i skærmen skal undgås – derfor bør skærmens overflade og kanter være matte


Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Tilrettelæg arbejdet, så medarbejderen ikke konstant arbejder ved skærmen
 • Sørg for, at medarbejderne får passende instruktion – fx viden om brug og placering af kontorarbejdspladsens udstyr, og hvilke variationsmuligheder der er ved skærmarbejde, herunder brug af genvejstaster
 • Medarbejdere, der arbejder ca. 2 timer dagligt ved computerskærm, har krav på en synsundersøgelse og en arbejdsgiverbetalt skærmbrille, hvis undersøgelsen viser, der er behov for det
 • Vælg en skrifttype, der er let at læse, hvis I har en virksomhedspolitik om brug af samme skifttype
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen forud for indkøb af skærme, eller ved valg af skrifttype, for at sikre der tages højde for kravene til skærmen

 

Hvad kan den enkelte gøre

 • Placér skærmen på bordet i en synsafstand på 50-70 cm. Det svarer ca. til din arms længde, hvis skærmen er 15-17 tommer. Ved brug af en større skærm bør afstanden øges
 • Højden på skærmen skal være sådan, at du ser lidt skråt nedad. Så belaster du nakken mindst muligt
 • Den øverste tekstlinje på skærmen skal være ca. 15 cm under din vandrette synshøjde. Kigger du lige ud, bør du netop kunne se hen over skærmens overkant
 • Placér skærmen et stykke væk fra vinduet, med synsretningen parallelt med vinduet for at undgå blænding
 • Indstil skriftstørrelsen, så de store bogstaver er minimum 4 mm høje ved en læseafstand på ca. 50-70 cm
 • Indstil linjeafstanden, så linjerne nemt kan skelnes fra hinanden
 • Arbejd med mørk tekst på lys baggrund; så fremstår teksten tydeligst
 • Lær at bruge genvejstaster
 • Variér dit arbejde – også ved skærmen. Prøv at få nogle pauser fra skærmen – giv evt. en intern besked mundtligt i stedet for på mail
 • Husk at blinke ofte, så du undgår irritation af øjnene
 • Søg hjælp hos en kollega, din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller it-afdelingen, hvis du fx har problemer med at indstille skærmopløsningen

 

Lovgrundlag