tt@inherits RazorTemplateBase> Case 3

 

 

Case 3

Indeklima

Situationen:
På kontoret har I gennemført arbejdspladsvurdering (APV). I forbindelse med kortlægningen af arbejdsforholdene er I blevet opmærksom på, at flere af jer har problemer med hovedpine og trætte øjne, når I har været på kontoret en hel dag. I har også fået bemærkninger om, at luften føles tør, og der bliver forholdsvis varmt i lokalet.

I bureauet, hvor der er ca. 20 ansatte, er arbejdspladserne placeret, så der er 3-4 medarbejdere i samme lokale. Kontorerne har sydvendte vinduer.

Flere har klaget over rengøringsstandarden. Men rengøringspersonalet siger, at de ikke kan gøre bedre rent, når der ikke er ryddet op fra de ansattes side.

Med baggrund i dette har I besluttet at se nærmere på indeklimaet på kontoret.

Opgave:
1. Hvad kan årsagen være til medarbejdernes gener og varme på kontoret?
2. Hvad kan der gøres for at hindre eller reducere generne?
3. Hvordan vil I foreslå, at løsningerne bliver prioriteret?