Typer af arbejdsulykker på kontorområdet

De typiske skader, der sker indenfor det private kontor- og administrationsområde, vedrører forstuvninger og knoglebrud. Sammenlignet med andre brancher er det private kontorområde den branche, hvor der sker færrest ulykker. Det mindre antal ulykker giver alligevel anledning til at forebygge, at ulykker sker.

I 2022 har der inden for BFA Kontors brancheområde været tre dødsulykker, herunder en svejseulykke, ulykke med teleskoplæsser, nedstyrtet gods ifm med arbejde ved en trailer. Ulykker er vigtige at forebygge. Der er udover BFA Kontors værktøjer, også god inspiration at hente hos de øvrige Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø der fx er målrettet transport- og industriarbejde.

bfa-i.dk

bautransport.dk

bfa-ba.dk