Fokus på forebyggelse i det daglige

Det er ikke kun, når der sker ulykker eller nærved ulykker, at det er relevant at have fokus på forebyggelsesmuligheder.

I kan lade jer inspirere af nedenstående forslag:
  • Fjern eller minimér de forhold, der nedsætter jeres koncentration og opmærksomhed
  • Tag ansvar for, at I alle får en god instruktion og oplæring, og at I følger den
  • Tal sammen om de risici, der er på arbejdet, og sørg for at tage dem alvorligt
  • Hold orden og undgå unødige ting på gangarealer
  • Motivér hinanden til en sikker adfærd på arbejdspladsen
  • Informér om farlige situationer/ulykker, og hvilke tiltag der er igangsat for at undgå en lignende situation/ulykke