Sådan ser du godt ved skærmen

Det er vigtigt at kunne se skærmteksten tydeligt og klart. Skærmens kvalitet og lysforhold omkring skærmarbejdspladsen har indflydelse på din samlede synsoplevelse.
 

Skærmforhold 

Når du arbejder ved skærmen, bør du huske på følgende:

  • Blink ofte, så dine øjne ikke bliver tørre.
  • Indstil skærmen, så skriftstørrelsen på de store bogstaver er minimum 4 mm høje ved en læseafstand på ca. 50-70 cm
  • Indstil linjeafstanden, så linjerne nemt kan skelnes fra hinanden.
  • Arbejd med mørk tekst på lys baggrund, så fremstår teksten tydeligst.
  • Fjern støv og andet fra skærmbilledet.


Lysforhold 

Lysforhold har også betydning for synsoplevelsen ved skærmen. Blænding og spejlinger har især betydning. Derfor er det bl.a. en god idé at:

  • Placere skærmen et stykke væk fra vinduet, med synsretningen parallelt med vinduesfladen.
  • Placere arbejdslampen, så lyset kommer ind fra siden under øjenhøjde.


Flimrer skærmen kan du undersøge, om skærmen er indstillet korrekt med hensyn til opløsning og lyskontrast mellem tekst og baggrund.