Fastholdelsesplan

Medarbejderen kan når som helst under en fraværsperiode anmode om en fastholdelsesplan, hvis sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. En fastholdelsesplan skal beskrive, hvordan medarbejderen kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet og kan fx beskrive ændringer i arbejdspladsens indretning, ændrede arbejdsopgaver etc. Formålet med planen er at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde under hensyntagen til personens sygdom.
 
Arbejdsgiver og medarbejder udarbejder fastholdelsesplanen i fællesskab. Der er ingen formelle krav til planen, udover at den skal være skriftlig. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke er behov for en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå en anmodning.
 

Sygefraværspolitik

En sygefraværspolitik kan være en god måde at vise, at sygefraværet er højt prioriteret hos jer. Den kan samtidig give tryghed for både medarbejdere og ledere ved at beskrive, hvad man som medarbejder kan forvente af kolleger og ledelse ved sygdom. Herunder fx hvordan der sikres dialog mellem medarbejder og arbejdsgiver, og hvilke hensyn der bliver taget ved tilbagevenden til arbejdet på deltid.
 
Både små og store virksomheder kan have gavn af at skrive deres procedurer ind i en politik, som ikke behøver være lang og omfattende. Det anbefales, at politikken udformes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
 
Trivselspolitik er et andet godt ord for en sygefraværspolitik.