Undgå fejlinvesteringer ved indkøb

Allerede i indkøbsfasen er det muligt at forebygge arbejdsmiljøgener.

Stil krav til leverandøren

Ved køb af møbler og andet udstyr er der en række krav, I kan stille til leverandøren:

  • Der skal følge en dansk brugsanvisning med. Den skal indeholde oplysninger om, hvordan møblet eller udstyret skal anvendes arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
  • Det er en god idé at sikre jer en aftale med leverandøren, der også indeholder en mundtlig instruktion i brugen af møblet/udstyret.
  • Undersøg, om der er mulighed for at få fx forskellige stole på prøve, inden det endelige køb
  • Vær opmærksom på, om leverandøren kan levere andet end standardudstyr, så det er muligt at købe møbler/udstyr til personer, der af forskellige årsager kan have brug for andet end standardudstyret, fx meget høje/lave personer eller venstrehåndede.
  • Hvad angår leverandører af computerprogrammer, gælder ovenstående råd også, men derudover er det vigtigt at sikre, at leverandøren kan udvikle og levere programmer, der passer til det arbejdet, der udføres i virksomheden. Det skal også sikres, at programmerne er brugervenlige, så der fx er mulighed for at bruge genvejstaster, og programmerne har et "sprog ", som kan forstås.

        


Inddrag arbejdsmiljøorganisationen

Det er en god idé at inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller andre personer i virksomheden, som ved noget om arbejdsmiljø, når der skal købes møbler og andet udstyr til skærmarbejdspladsen. Det er fx. en god idé at lade repræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationen deltage ved leverandørbesøg.

På denne måde sikres et bedre beslutnings-grundlag, og der er hermed mindre risiko for fejlindkøb og arbejdsmiljøgener.