Tema om sygefravær

Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne til det, hvilke kan findes både i det fysiske arbejdsmiljø, livsstil, helbred, psykiske arbejdsmiljø, arbejdspladsens kultur etc. – eller en kombination af flere af disse.  

Arbejdet med sygefravær foregår i forskellige regi i virksomheden, fx arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen, samarbejdsudvalget og HR-afdelingen.
Med indførelsen af ny lovgivning, som sætter mulighedserklæringer, sygefraværssamtaler og fastholdelsesplaner på virksomhedens dagsorden, kan det skabe forvirring om, hvem som har hvilke roller med at forebygge og håndtere sygefravær. I dette tema kan du få overblik over fordelingen af disse roller mellem arbejdsmiljøorganisation og arbejdsgiver/ledelse.
Arbejdsgiver skal sikre, at arbejdsmiljøorganisationens arbejde med sygefravær, som beskrives på de følgende sider, bliver udført. Er der ingen arbejdsmiljøorganisation, fordi der er færre end 10 medarbejdere, skal opgaverne ske i et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejderne.