Print

Din rolle som medarbejder

Du kan som medarbejder være med til, at skabe en konflikthåndterende kultur på din arbejdsplads.

Det der kendetegner en konflikthåndterende kultur er, at arbejdspladsen har en samarbejdskultur, hvor:

  • konflikter tages op,
  • konflikter arbejdes med,
  • der tales om konflikter med rette vedkommende, og at
  • der findes løsninger på konflikterne.
  • løsninger som både tilgodeser arbejdspladsen og konfliktens parter.

Det er således en kultur, hvor man får talt om konflikterne – altså ikke fejer dem ind under gulvtæppet - og hvor man prøver at håndtere dem så alle parter bliver tilfredse.

 
 

Din egen konflikthåndtering

Det tager tid at blive god til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde, og kræver at du øver dig.

Se de korte film nederst på denne side om at:

  • Lytte nærværende
  • Hvornår tager du konflikten

Det kan derudover træne teknikker til konflikthåndtering i BFA Kontors e-læringsværktøj

Konflikthåndteringspolitik

Du kan opfordre ledelse, din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant til at tage initiativ til, at der udvikles en konflikthåndteringspolitik på din arbejdsplads.

En konflikthåndteringspolitik er en beskrivelse på typisk 1 til 3 sider af, hvordan man på arbejdspladsen håndterer konflikter på en konstruktiv måde.

Det er vigtigt, at medarbejderne deltager i udformningen af politikken, og her kan du også spille en rolle. Du kan læse og høre mere om denne politik her

Afklarende samtaler

Du kan efterspørge afklarende samtaler til konflikthåndtering og eventuel tilbyde at facilitere en samtale hvis har kompetencerne til dette.

Afklarende samtaler består kort fortalt i, at en upartisk person ved hjælp af spørgsmål mm. hjælper én eller begge parter i en konflikt med at blive afklaret om, hvad deres konflikt handler om, og hvordan den kan håndteres

Den upartiske samtalepartner kan være en arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, leder eller en medarbejder med flair for støttende og nysgerrige samtaler. Vedkommende tager ikke dommerrollen (jeg bestemmer, hvem der får ret), man er ikke partshaver (jeg holder med en af parterne), og man er ikke ”fikser” (bestemmer eller foreslår ikke løsninger).  Du kan læse mere om afklarende samtaler og se en film med et eksempel på en samtale her.

Tager du som medarbejder rollen som upartisk tredjepart, er det vigtigt, at det på forhånd er aftalt med ledelse, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, samt gøre det tydeligt overfor de andre kolleger.

For at se denne video, skal du acceptere marketing cookies.

At lytte nærværende

For at se denne video, skal du acceptere marketing cookies.

Hvornår tager du konflikten?